Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamına Hoşgeldiniz

Günümüzde çeşitli organizasyon ve kurumlar tarafından üretilmiş gerek ticari gerekse açık kaynak kodlu farklı öğrenme yönetim sistemleri mevcuttur. Bu ortam, yüksek öğrenime özelleşmiş, dünya üzerinde yaygın kullanıma sahip ve açık kaynak kodlu Sakai CLE ortamıdır.

Sakai İşbirliği ve Öğrenme Ortamı, ders yönetim sistemlerinin sahip olduğu birçok ortak özelliğin yanında bilgi\belge dağıtımı, ödev aktarma, çevrimiçi ölçme değerlendirme ve not defteri ve canlı sohbet modüllerini içeren açık ve uzaktan eğitimi destekleyen birçok özelliği ile web tabanlı, platform bağımsız bir uygulamadır. Öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve daha sistematik, planlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme materyalini paylaşma ve tartışma, dersleri yönetme, ödev alma, sınavlara girme, bu ödev ve sınavlara ilişkin geribildirim sağlama, öğrenme materyallerini düzenleme, öğrenci, öğretmen ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi işlevleri sağlamaktadır.